Modal verbs - czasowniki modalne cz. 2

Z podanych odpowiedzi wybierz jedną, aby uzyskać logiczne i gramatycznie poprawne zdanie. Użyj odpowiedniego czasownika modalnego.

Poziom: Pre-intermediate. Test rozwiązano 22974 razy. Średni wynik: 66,07 %.

Rozwiąż test

Pobierz test w wersji do druku (pdf)

1. You ... do it on your own. We'll help you.

2. How old is she? I don't know. She ... be 18.

3. ... I open the window?

4. You ... tell your parents that we are going abroad.

5. He says he's got promoted. It ... be true!

6. ... you help me? I've got some problems with my homework.

7. You ... take his words so seriously. He's joking.

8. He's not answering. He ...

9. I'm sure she won't crop up. We ... as well go home now.

10. I'm not sure she ... do this on her own.

11. You ... listen to music after 10 p.m.

12. In this situation you ... find another job.

13. Every time I ... deal something important, my boss is very kind to me.

14. You ... do this right now.

15. You ... turn down their help. They are friends of yours.

comments powered by Disqus