Tryby warunkowe - podsumowanie

Z podanych odpowiedzi wybierz jedną tak, by uzyskać logiczne i poprawne gramatycznie zdanie. Zastosuj odpowiedni tryb warunkowy.

Poziom: Intermediate. Test rozwiązano 37362 razy. Średni wynik: 65,05 %.

Rozwiąż test

Pobierz test w wersji do druku (pdf)

1. If it ... , I ... depressed.

2. If I ... you, I ... his offer.

3. I ... the bus if she ... me up.

4. If he ... in 10 minutes, we ... without him.

5. He ... us if we ... him some money.

6. If I ... a bit taller, girls ... me more.

7. The exhibition wasn't worth seeing. If I ... to see it, I ... more time to learn.

8. Let me know if you ... my keys.

9. ... my keys, give me a call.

10. If I ... such a girlfriend, I ... very happy.

11. It's raining again. We ... at home unless the weather ...

12. If you ... express your feeling, you'd better do it now.

13. If I ... sing, I ... rich.

14. If you ... only one thing in your life, what ... ?

15. If I ... to win this competition, I ... exercise more often.

comments powered by Disqus