Must czy have to?

Wstaw podany w nawiasie czasownik wraz z odpowiednim czasownikiem modalnym: must bądź have to, używając odpowiedniego czasu.

Poziom: Pre-intermediate. Test rozwiązano 44796 razy. Średni wynik: 49,05 %.

Rozwiąż test

Pobierz test w wersji do druku (pdf)

comments powered by Disqus