Future simple, present continuous czy going to?

Z podanych odpowiedzi wybierz jedną tak, by uzyskać logiczne i poprawne gramatycznie zdanie. Użyj odpowiedniego czasu.

Poziom: Pre-intermediate. Test rozwiązano 93792 razy. Średni wynik: 67,93 %.

Rozwiąż test

Pobierz test w wersji do druku (pdf)

1. The sky is dark. It ... a storm.

2. I'm sure I ... to this job.

3. Don't be afraid, I ... you.

4. We ... to London tomorrow.

5. ... your car?

6. I expect you ... a good decision.

7. Have you heard that Tom ... abroad next month?

8. The car is broken down. It ...

9. I don't know how to use it. Don't panic, I ... you.

10. Enough! I ... with your behaviour any longer.

11. Today we have a special offer. This PC costs only 1000$. Well, I ... it.

12. - I ... our house today. - Ok, I ... you.

13. I ... to the country. Do you think it's a good idea?

14. Have you heard the news? The government ...

15. She has a lot of work to do. I doubt she ...

comments powered by Disqus