Future simple, present simple czy present continuous?

Z podanych odpowiedzi wybierz jedną tak, by uzyskać logiczne i poprawne gramatycznie zdanie. Użyj odpowiedniego czasu.

Poziom: Pre-intermediate. Test rozwiązano 16568 razy. Średni wynik: 77,54 %.

Rozwiąż test

Pobierz test w wersji do druku (pdf)

1. I ... to France next week. ... me?

2. My train ... at 5. I think I ... late.

3. I'm sure she ... your offer.

4. Thanks for the money. I ... it back soon.

5. My car has broken down. Don't panic, I ... you to work.

6. It ... Friday tomorrow.

7. Are you going to stay with us a bit longer? No, tomorrow we ...

8. I hope she ... me soon.

9. She ... married next month.

10. Tomorrow at 5 a.m. I ... in bed.

11. I ... a party and would like to invite you.

12. How about going out? We ... to the cinema to get some rest.

13. I promise I ... you down.

14. Don't ask her for money. She ... you any.

15. Are you ready honey? Yes, I ...

comments powered by Disqus