Future simple czy going to?

Wstaw podany w nawiasie czasownik, używając czasu future simple bądź konstrukcji going to.

Poziom: Pre-intermediate. Test rozwiązano 62501 razy. Średni wynik: 64,64 %.

Rozwiąż test

Pobierz test w wersji do druku (pdf)

comments powered by Disqus