Past perfect simple czy past perfect continuous?

Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiedniej formie czasu past perfect simple lub past perfect continuous.

Poziom: Intermediate. Test rozwiązano 47478 razy. Średni wynik: 63,85 %.

Rozwiąż test

Pobierz test w wersji do druku (pdf)

comments powered by Disqus