Past simple czy past continuous?

Wpisz czasownik podany w nawiasie w odpowiedniej formie czasu past simple bądź past continuous.

Poziom: Pre-intermediate. Test rozwiązano 199638 razy. Średni wynik: 64,66 %.

Rozwiąż test

Pobierz test w wersji do druku (pdf)

comments powered by Disqus