Present simple i present continuous - teoria

Wybierz poprawną odpowiedź na pytania związane z użyciem czasów present continuous oraz present simple w języku angielskim.

Poziom: Pre-intermediate. Test rozwiązano 5462 razy. Średni wynik: 70,78 %.

Rozwiąż test

Pobierz test w wersji do druku (pdf)

1. Opisując czynności wykonywane regularnie, zawsze lub nigdy, używamy

2. Wobec czynności, które mają miejsce teraz, w chwili mówienia, używamy

3. Wobec czynności, które trwają jedynie tymczasowo, używamy

4. W stwierdzeniach ogólnych, które są zawsze prawdziwe, stosujemy

5. O czynnościach, które rozpoczęły się, lecz jeszcze nie zakończyły, mówimy w czasie

6. Mówiąc o nieprzerwanych zmianach, jakie odbywają się na świecie bądź związanych z nami samymi, używamy

7. Aby wyrazić naszą irytację pewnym powtarzającym się zbyt często zachowaniem; stwierdzić, że mamy czegoś dosyć, używamy dla podkreślenia tego faktu

8. State verbs - czasowniki wyrażające stan - występują zwykle w czasie

9. Przy relacjach sportowych, dowcipach, opowiadaniach, mówionych historiach tło zdarzeń opisywane jest przy użyciu

10. W zdaniach warunkowych po słowach if, when, as soon as, until stosujemy

comments powered by Disqus