Przedimek określony czy brak przedimka? Cz. 4

Z podanych odpowiedzi wybierz jedną tak, by uzyskać poprawne gramatycznie zdanie. Użyj odpowiedniego przedimka.

Poziom: Intermediate. Test rozwiązano 2286 razy. Średni wynik: 59,24 %.

Rozwiąż test

Pobierz test w wersji do druku (pdf)

1. ... airplane is the fastest means of ... transport.

2. She plays both ... guitar and ... piano very well.

3. ... rich should support ... poor.

4. ... police have arrested ... robbers.

5. ... English are said to be lazy.

6. George Bush was ... president of ... United States.

7. ... Africa is much more mysterious than ... Europe.

8. The highest mounitain in ... Tatra Mountains is ... Gerlach.

9. Italy is in ... southern Europe and Spain is in ... south too.

10. ... Atlantic is ... most popular ocean.

11. The longest river in ... Poland is ... Vistula.

12. ... people migrate to ... UK to find a better job.

13. I saw that ... Smiths bought a new car.

14. Paul works in ... IBM and his girlfriend works in ... BBC.

15. I met David Beckham. Not ... David Beckham, of course, but someone with .. same name.

comments powered by Disqus